Language:

RegulaminAby skorzystać z pełnej funkcjonalności sieci Hotspotów UMC należy podłączyć się do sieci o nazwie umc-hotspot, następnie założyć konto, potwierdzić je oraz zalogować się. Założenie konta jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu korzystania z usług oferowanych przez sieć hotspotów.

Regulamin korzystania z internetu w punktach dostępu sieci informatycznej zarządzanej przez Urząd Miasta Częstochowy

 1. Właścicielem punktów dostępu do internetu jest Urząd Miasta Częstochowy dalej zwany UMC. Dostęp do Internetu jest realizowany z wykorzystaniem infrastruktury sieci informatycznej UMC.

 2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

 3. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

 4. Do podłączenia urządzenia przenośnego punktu (hot-spot) sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie urządzeń radiowych Wi-Fi, zgodnych ze standardem 802.11b lub 802.11g. Do podłączenia urządzeń do wyznaczonych punktów przewodowych sieci wymagane jest posiadanie karty sieciowej w standardzie Ethernet.

 5. UMC nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą hot-spotów.

 6. Ruch w udostępnionej sieci UMC jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany.

 7. Użytkownik punktów dostępu do Internetu zobowiązuje się do:

  1. niewykorzystywania udostępnianego połączenia internetowego do działań niezgodnych z prawem,

  2. nieprzesyłania i nieudostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nienależącym do użytkownika,

  3. nieprzesyłania i nieudostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste

  4. niewykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym,

  5. nierozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu.

 8. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do Internetu za działania niezgodne z prawem, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W szczególności zabronione jest:

  1. usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,

  2. próbowanie ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),

  3. udostępnianie oraz pobieranie z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),

  4. udostępnianie treści pornograficznych, siejących nienawiść rasową, poniżających, naruszających godność człowieka itp.,

  5. korzystanie z aplikacji P2P,

  6. dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy itp.,

  7. uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hot-spot,

  8. wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i użytkowników w niej działających.

  Decyzję o odłączeniu użytkownika podejmują administratorzy sieci UMC, po analizie jego działania w sieci - jako konsekwencję zidentyfikowanych lub zgłoszonych naruszeń niniejszego Regulaminu. Zauważone naruszenia Regulaminu można zgłaszać w Wydziale Informatyki – e-mail: hotspot@czestochowa.um.gov.pl


  1. Użytkownik we własnym zakresie podejmuje decyzje dotyczące zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz posiadanego oprogramowania antywirusowego.

  2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

  3. Nieznajomość Regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności za podejmowane działania niezgodne z regulaminem.

  4. Uwaga!! E-mail z listem aktywacyjnym może zostać zakwalifikowany jako poczta niechciana (SPAM).


Login or Signup here:

Login Here:

Network: HotSpot UM Czestochowa
Username (or email):

Password:

 
 

Signup Here: